Tăbliţele de la Sinaia

Maria

Tăbliţele de la Sinaia

Postby Maria » 06 Feb 2009, 00:14

Este vorba despre un subiect destul de controversat, nu foarte cunoscut( cel puţin nu de majoritatea oamenilor ) şi sper ca cei ce ştiu mai multe să aducă lămuriri.

http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83bli ... _la_Sinaia

Numai bine!
;)
Maria

User avatar
Comosicus
Posts: 767
Joined: 06 Dec 2008, 23:44
Location: Napoca, Dacia
Contact:

Re: Tăbliţele de la Sinaia

Postby Comosicus » 06 Feb 2009, 21:00

Adrian Bucurescu

Cele peste 100 de tăbliţe de plumb, ce provin de la Sinaia, sunt cu siguranţă geto-dacice întrucât cuprind:
- un alfabet identic cu cel vechi romanesc, zis �chirilic�;
- nume de zei, regi, cetăţi, ape etc., ce fac parte din istoria cunoscută a Daciei;
- imagini cu personaje îmbrăcate exact ca Dacii de pe Columna lui Traian, de pe monumentul de la
Adamclisi şi de pe alte monumente cunoscute ca aparţinând culturii şi civilizaţiei geto-dacice.
Un alt argument în favoarea atribuirii acestor tăbliţe Dacilor este limba în care sunt scrise, asemănătoare cu limba română şi cu cea albaneză, ultima fiind socotită de specialişti ca singura limba tracă vorbită în prezent.
Deşi s-a spus că ar fi false, nu există nici o dovadă în acest sens. În schimb, argumente în favoarea autenticităţii lor sunt foarte multe. Printre acestea se numără: relatarea unor fapte, a unor regi şi altor personaje necunoscute până acum nici din izvoarele antice, nici din alte inscripţii; informaţii foarte bogate despre religia zalmoxiană, cunoscută până acum doar după o scurtă relatare a lui Herodot, repetată după aceea, cu doar câteva mici modificări, de toţi ceilalţi autori greci şi romani; savanţii suspectaţi că le-ar fi falsificat, Haşdeu şi Densuşianu, nu menţionează aceste tăbliţe niciodată, fiind greu de crezut că le-ar fi falsificat fără să le exploateze în favoarea ideilor lor.
Inscripţiile, în marea lor majoritate, sunt uşor de citit, graţie acurateţei literelor, iar limba în care sunt scrise prezintă o foarte mare asemănare cu latina şi cu româna, fapt ce a dus şi la o oarecare uşurinţă în traducerea lor. Din inscripţii din afara Sinaiei aflăm că Geto-Dacii numeau această limbă ORO MANISA ori DRAGO MANISA, ambele sintagme însemnând Limba Curată; Grai Divin , de unde româna are neologismele român şi romanţă precum şi arhaismul dragoman, care înseamnă traducător.
Gramatica acestei limbi prezintă multe neregularităţi, ceea ce caracterizează limbile foarte vechi şi conservatoare. Ca un argument de moştenire directă din Oro Manisa, limba româna are şi ea o gramatică foarte neregulată. Vocabularul şi gramatica textelor de la Sinaia arată o profundă înrudire cu limbile zise indo-europene sau indo-germanice , în realitate atlantice.
Textele sugerează că Oro Manisa era graiul vorbit de Zeii Geţi la sfârşitul veacului al VIII-lea î.e.n. Această sugestie, precum şi neregularităţile gramaticale duc la concluzia că această limbă extrem de conservatoare este mult mai veche decât sanscrita şi alte limbi europene, ceea ce o plasează pe primul loc ca importanţă pentru studierea acestei familii lingvistice.
Din două texte de la Sinaia se înţelege că strămoşii noştri cei mai vechi au fost Atlanţii, model de înţelepciune şi virtute, ale căror precepte le-au studiat Zalmoxis şi Buerebuistas.
După Atlanţi, Dacia a fost şi centrul Imperiului Cerbilor, cunoscut sub numele de Troia, cu capitala pe ţărmul vestic al Marii Negre. Cerbii , cărora istoricii le spun Ionieni şi Dorieni, i-au zdrobit pe Aheii iredentişti, dar, mai târziu, Grecii au născocit Iliada şi Odiseea , atribuite lui Homer, ca să spele cumva ruşinea înfrângerii lor de către Troieni. La Cerbi şi Căprioare se referă şi câteva oraţii de nuntă, în versuri, consemnate în tăbliţele de la Sinaia, cu un conţinut perfect asemănător cu cel al oraţiilor de nunta româneşti, ceea ce demonstrează încă o dată ca mitofolclorul românesc este moştenit de la Geto-Daci.
Cele mai multe inscripţii de la Sinaia se referă la Gemenii Divini, născuţi în ţinutul Napailor, la Nord de râul sacru al Geţilor, Naparis Cerescul . Mama lor se numea Maria, cu atributele Leto, Oltea, Ledo, toate numele însemnând Cea Măreaţă; Magnifica .
Din aceleaşi inscripţii se înţelege că Apollon-Zalmoxis a fost săgetat de Scytii care stăpâneau atunci Ţara Geţilor şi că zeul ucis a înviat sau că a fost înviat de sora Lui. Regele Scytilor este numit în câteva inscripţii Pythagoras, ceea ce explică oarecum legenda lansată de Herodot, cum că Zalmoxis ar fi fost sclavul acestuia. O altă inscripţie spune că, mai târziu, Zeii S-au înălţat la ceruri.
Cele mai multe texte de la Sinaia sunt scrise în versuri, cu o măiestrie deosebită. Cel mai impresionant astfel de text, pe care l-am numit Fiii Mariei , este o adevărată capodoperă poetică. Pe lângă ritm, măsură, rime şi asonanţe, poemul se remarcă şi prin aliteraţii, specifice descântecelor româneşti.
Ca întindere, următoarele texte acoperă viaţa lui Buerebistas, numit în inscripţiile de la Sinaia Boerovisto sau Boeroviseto, cel mai important împărat geto-dac, poreclit şi Visica (Pisica). Aflăm că părinţii lui se numeau Remio şi Coeza, soţia se numea Genucla, cu care a avut şase copii.
Despre acest mare rege se spune că a avut o mare iluminare mistică şi că a vorbit cu zeii. Cea mai surprinzătoare informaţie, relatată în câteva inscripţii, este aceea că marele preot Deceneu l-a trădat. Din pricina intrigilor lui Deceneu, fiul cel mic al lui Boerovisto şi al Genuclei, Dapyx, s-a sinucis. Tot marele preot l-a dat pe Boerovisto pe mâna Romanilor, care l-au asasinat pe marele rege.
Inscripţiile de la Sinaia afirmă că Sarmizegetusa a fost ctitoria lui Boerovisto. Aceleaşi inscripţii confirmă că, în urma morţii lui Boerovisto, Imperiul Getic a fost împărţit între cei cinci feciori ai săi rămaşi în viaţă.
Urmează câteva texte referitoare la regele Cotiso, ale cărui fapte relatate de tăbliţele de la Sinaia sugerează că a fost unul dintre cei mai mari eroi ai Daciei, ceea ce reieşea şi din informaţiile rămase de la autorii antici străini.
Un mare număr de inscripţii se referă la domnia lui Decebal, numit autocrator, adică împărat. Se confirmă unele fapte relatate de istoricii antici, de exemplu că romanii le-au plătit tribut Dacilor, şi se aduc informaţii inedite despre familia lui Decebal.
Astfel, aflăm că Diegio şi Vezino erau copiii regelui, şi că pe sora acestuia o chema Geopyr, Giuvaier ; sora lui Decebal lupta în fruntea femeilor dace, alături de bărbaţi, împotriva romanilor lui Traian.
Încă o informaţie foarte importantă: Decebal a fost împresurat şi s-a sinucis în Valea Jiului.
În textele de la Sinaia apare şi cel mai important conducător dac de după Decebal, necunoscut de istoria noastră oficială, dar sugerat de celebrul poem germanic medieval Cântecul Nibelungilor sub numele de Ramunc şi Sigeher, ca duce al Valahilor. Acesta este eliberatorul Daciei, cel ce a iniţiat întoarcerea la vechile tradiţii ale ţării precum şi culegerea de legende divine şi mirene, fixate în tăbliţele de la Sinaia. Variante pentru numele său sunt: Romanh, Romansie, Lomanh şi, una foarte importantă, SO LOMONIUS Cel LUMINOS .
Acest atribut este chiar dezlegarea enigmei textelor de la Sinaia, ce pot fi atribuite cu certitudine Solomonarilor, care, în mitofolclorul românesc fac parte dintr-un misterios şi mistic ordin, cu sediul în cetatea Babariului, care se află în Munţii Galareu sau Garaleu. Este limpede că numele românesc de Solomonari vine de la împăratul dac So Lomonius, care nu are nici o legătură cu regele biblic Solomon. În Ţara Moţilor, Solomonarilor li se spune Zgriminteşi.
Strania cetate a Babariului poate fi lesne pusă în legătură cu la fel de straniile stânci din Munţii Bucegi, numite Babele, mai ales că este atestată şi o cetate tracică numită Babule. Dacă, într-adevăr, cetatea mitică a Babariului era în Munţii Bucegi, atunci nu mai e de mirare că tăbliţele dacice de plumb provin de la Sinaia, oraş aflat la poalele acestor munţi. Nu numai atât: tot acolo se afla şi KOG-A-ION, Capul lui Ion; Capul Magnificului , cunoscut sub numele de Sfinxul Românesc.
Aşadar, tăbliţele de la Sinaia par a fi fost făurite de Solomonari, ucenici ai împăratului dac So Lomonius. În mitofolclorul nostru, Solomonarii învaţă după o Carte de Magie, ale cărei pagini ar fi putut fi chiar tăbliţele de plumb. Ei trec şi nişte probe fizice extrem de dure, iar dintre ei se aleg numai zece.
Conducătorul Solomonarilor se numeşte Omul Alb sau Uniila. Ei au puteri miraculoase, îndeosebi în chemarea sau alungarea ploilor cu grindină, slujiţi de balauri.
Din cercetări rezultă că Romanh sau So Lomonius este acelaşi cu Zenovius din celebra inscripţie de pe relicvariul de la Biertan, EGO ZENOVIUS VOTUM POSUI, care poate fi tradusă astfel: Eu Dunărea pe duşmani i-am trecut. Pentru Zenovius cf. DANUBIUS, numele Dunării Superioare; pentru VOTUM duşmani cf. a vătăma; patimă; pentru POSUI a trece cf. a păsui; pas; a păşi.
Tăbliţele de la Sinaia sunt de o importanţă covârşitoare pentru istoria şi cultura noastră, fiind prima oară când aflăm ce spun Dacii despre ei înşişi şi despre duşmanii lor cei mai crunţi, Romanii. Importanţa lor constă nu numai în informaţiile istorice deosebit de valoroase ci şi în frumuseţea artistică, de multe ori la treapta de capodopere, literare şi plastice. De fapt, tăbliţele de la Sinaia alcătuiesc epopeea poporului daco-roman, Mioriţa fiind doar un rezumat al acesteia.

Sursa www.bibliotheca-dacica.ro

Caius Valerianus

Re: Tăbliţele de la Sinaia

Postby Caius Valerianus » 07 Feb 2009, 00:34

Nu ma prea pricep eu la chestiile astea, dar citind asa printre randuri nu cred ca este neaparat cel mai pertinent raspuns la intrebarea pusa in prima faza. Placutele de la Sinaia intradevar sunt un subiect sa zicem controversat, si interesant in acelasi timp, insa nu cred ca atlantii au ceva de a face cu Dacia...sa zicem ca nu reprosez acest lucru autorului textului de mai sus,cu toate ca ne duce in sfera fantasticului cu aceste afirmatii, insa acesta nu aduce nici o proba care sa ii sustina afirmatiile, si din aceasta cauza pun sub semnul intrebarii acest text. Intregul text se bazeaza pe o interpretare mai mult sau mai putin aleatorie a acestor tablite, aplicand regulile unei limbi doar de el stiuta, care seamana sau nu limba romana... dupa parerea mea, aceste conluzii sunt eronate, si mi se par plasate in toatalite in sfera fantasticului.Mai mult, consider ca acest text este chiar periculos pana la un punct, pentru ca aduce informatii cu totul gresite si pretinde ca se incadreaza in domeniul stiintific.

Daca acesta este nivelul textelor prezente pe sursa citata mai sus, as fi foarte prudent in recomandarea ei la alte persoane interesante de trecut nostru, intr-u cat isi vor forma o imagine gresita despre acesta.

User avatar
Comosicus
Posts: 767
Joined: 06 Dec 2008, 23:44
Location: Napoca, Dacia
Contact:

Re: Tăbliţele de la Sinaia

Postby Comosicus » 07 Feb 2009, 01:28

Merci de lamuriri. Eu sincer nu am auzit pana de curand de aceste tablite..si am cautat si pe internet info..dar e destul de putina si controversata cum ziceai si tu.
Vroiam sa vad si parerea specialistilor daci sau romani...despre aceste tablite.
De ce populatie tin aceste tablite..sau care este explicatia mai des acceptata de istorici?

User avatar
Oroles
Posts: 857
Joined: 11 Dec 2008, 21:16

Re: Tăbliţele de la Sinaia

Postby Oroles » 07 Feb 2009, 11:51

O carte mai serioasa pe aceasta tema este cea a lui Dumitru Manolache,am uitat exact cum se cheama,insa tot ceva cu placutele de plumb de la Sinaia in titlu.Este un ziarist care cerceteaza obiectiv problema,si nu vine cu teorii.Oricum,punctul care il evidentiaza este ca nici un specialist nu a consultat aceste placute serios inainte de a da verdictul 'fals'.Sunt dubioase,intradevar,insa ridica si ceva semne de intrebare:daca sunt falsuri din secolul trecut,cum se spune,atunci cum de una din ele infatiseaza planul Sarmizegetusei,cand inca nu se sapase serios acolo,cand nu aveam idee de cum arata cetatea?
Oroles

Alexandru_Dacicus
Posts: 112
Joined: 04 Jan 2009, 13:05

Re: Tăbliţele de la Sinaia

Postby Alexandru_Dacicus » 09 Feb 2009, 01:57

Este vorba despre un subiect destul de controversat, nu foarte cunoscut( cel puţin nu de majoritatea oamenilor ) şi sper ca cei ce ştiu mai multe să aducă lămuriri.


Cunosc foarte bine subiectul.... Si sper ca cele scrise de mai jos sa reprezinte o lamurire.
Adrian Bucurescu

Cele peste 100 de tăbliţe de plumb, ce provin de la Sinaia, sunt cu siguranţă geto-dacice întrucât cuprind:
- un alfabet identic cu cel vechi romanesc, zis �chirilic�;
- nume de zei, regi, cetăţi, ape etc., ce fac parte din istoria cunoscută a Daciei;
- imagini cu personaje îmbrăcate exact ca Dacii de pe Columna lui Traian, de pe monumentul de


Amintesc ca Adrian Bucurescu este adeptul unor traduceri fanteziste, e autorul unor carti de SF ezoteric pe perioada dacica (Atlantii din Carpati, Dacia Magica, etc) , sustine ca exista doi Zalmoxe (i s-ar fi "revelat" la un momentdat)... are rost sa spun mai multe ?

Intregul text se bazeaza pe o interpretare mai mult sau mai putin aleatorie a acestor tablite, aplicand regulile unei limbi doar de el stiuta, care seamana sau nu limba romana... dupa parerea mea, aceste conluzii sunt eronate, si mi se par plasate in toatalite in sfera fantasticului.Mai mult, consider ca acest text este chiar periculos pana la un punct, pentru ca aduce informatii cu totul gresite si pretinde ca se incadreaza in domeniul stiintific.


Corect, Caius. ;)

O carte mai serioasa pe aceasta tema este cea a lui Dumitru Manolache,am uitat exact cum se cheama,insa tot ceva cu placutele de plumb de la Sinaia in titlu.Este un ziarist care cerceteaza obiectiv problema,si nu vine cu teorii


Mai mult ca sigur ca ai sa te razgandesti dupa ce ai sa o citesti cu atentie. Eu am regretat ca am pierdut din viata 4 ore ca sa o citesc si 25 de Roni ca sa o cumpar...Vezi aici "recenzia" domnului Sorin Nemeti din revista Tribuna, Nr. 139 (16 - 30 iunie 2008), Regele, Securitatea şi Tăbliţele

Oricum,punctul care il evidentiaza este ca nici un specialist nu a consultat aceste placute serios inainte de a da verdictul 'fals'.Sunt dubioase,intradevar


Pe majoritatea covarsitoare a arheologilor romani (cu firestile exceptii) nu ii intereseaza adevarul istoric, ci ii intereseaza avansarea in cariera, sa intre in gratiile maestrului X sau Y, sa prinda un sit pe care sa il sape (de cele mai multe ori prost) o viata intreaga, etc. Cum s-ar fi putut ca un arheolog serios sa isi "murdareasca" mainile si reputatia publicand un fals ?

Si totusi, s-a gasit la urma cineva sa se ocupe de ele. Domnul Sorin Olteanu, tracolog, cercetator in cadrul Institutului de Arheologie "Vasile Parvan" din Bucuresti (lingvistica, filologie clasica) le-a luat si s-a ocupat de ele. Din nu stiu ce motive, rezultatele nu s-au concretizat deocamdata intr-un articol publicat intr-o revista de specialitate, si au ramas doar la nivelul unei ciorne aflate pe internet.

http://soltdm.com/tdman/tabdav.htm (articolul domnului Olteanu si raspunsurile date de dumnealui Aurorei Petan si lui Dan Romalo)

Verdictul este clar, fara nici o discutie, placutele sunt false. Argumentele care pledeaza in favoarea neautenticitatii lor sunt covarsitoare. Cu toate aceasta, repet, si eu cred ca si domnul Olteanu ca ele ar trebui neaparat publicate din urmatoarele motive :

1. Si falsurile trebuiesc publicate. Mommsen a editat si inscriptii false.
2. "Controversa: din jurul lor trebuie dezamorsata.
3. Chiar daca nu au nici o valoare in ceea ce priveste studiul istoriei dacilor, ele au o valoare deosebita in studiul unor anumite mentalitati, unor curente si ideologii care circulau in Romania sfarsitului de secol XIX (perioada in care au fost realizate).
4. Unele dintre ele au certe veleitati artistice, defapt intreg ansamblul reprezinta o opera de arta, care ar merita publicata si de ce nu - chiar expusa ca atare.

User avatar
Comosicus
Posts: 767
Joined: 06 Dec 2008, 23:44
Location: Napoca, Dacia
Contact:

Re: Tăbliţele de la Sinaia

Postby Comosicus » 09 Feb 2009, 11:46

Am si eu aceiasi nelamurire ca si Oroles daca domnul Sorin Olteanu zice ca sunt false de unde se stia planul Sarmizegetusei?

Oroles wrote:Sunt dubioase,intradevar,insa ridica si ceva semne de intrebare:daca sunt falsuri din secolul trecut,cum se spune,atunci cum de una din ele infatiseaza planul Sarmizegetusei,cand inca nu se sapase serios acolo,cand nu aveam idee de cum arata cetatea?

User avatar
Comosicus
Posts: 767
Joined: 06 Dec 2008, 23:44
Location: Napoca, Dacia
Contact:

Re: Tăbliţele de la Sinaia

Postby Comosicus » 09 Feb 2009, 13:04

Eu poate sunt neofit in domeniu arheologiei si istoriei, dar se observa clar si in acest domeniul, ca in majoritatea din Romania, cel mai mult conteaza lupta pentru scaun si ciolan. Pe langa gena mizeriei si hotiei care sunt demonstrate genetic ca apartin doar romanilor eu cred ca mai avem un mare viciu - spiritul de turma. Daca 2-3 "cercetatori" zic o chestie asa ramane, nu conteaza ca vii tu cu alta idee sau chiar dupa o "revelatie", daca vezi marii cercetatori au avut revelatii..nu scoli de indoctrinare pe banda rulanta. Cati cred la ora actuala ca Einstein a realizat teleportare? Unii zic ca doar nebunii cred asta. La noi se pun prea usor etichete..ala e "nebun", ala tracoman, ala divagheaza..cand de fapt un lucru e sigur: CA NIMIC NU E SIGUR!
Stau si ma intreb daca pe acest teritoriu a fost vreodata o emulatie pozitiva intre oameni, exceptand razboaiele si momentele dificile. Cred ca nu, am ramas o tara bananiera care nu cultiva banane:)) Iobagi, sclavi, boieri, moguli, comunisti, democrati...asa cum erau in trecut asa sunt si acum..

p.s. @Alexandru Dacicus Nu era o critica la postul tau, era pur si simplu o parere la toate disputele sterile dintre specialistii si marii cercetatorii romani.

Sa auzim de bine!

Alexandru_Dacicus
Posts: 112
Joined: 04 Jan 2009, 13:05

Re: Tăbliţele de la Sinaia

Postby Alexandru_Dacicus » 09 Feb 2009, 20:34

p.s. @Alexandru Dacicus Nu era o critica la postul tau, era pur si simplu o parere la toate disputele sterile dintre specialistii si marii cercetatorii romani.


Nici nu avea cum sa fie, pentru ca sunt in linii mari deacord cu tot ceea ce ai spus tu. Spiritul de turma, argumentatii de tip "magister X dixit (...)", defapt acel "minorat" de care vorbea Immanuel Kant - sunt regula zilei in cercetarea romaneasca...

Am si eu aceiasi nelamurire ca si Oroles daca domnul Sorin Olteanu zice ca sunt false de unde se stia planul Sarmizegetusei?


Planul Sarmizegetusei (asa cum apare el in cartile de specialitate) nu coincide cu cel de pe placute. Defapt, intrebarea se pune: putem vorbi de un "plan" exact al Sarmizegetusei dacice ? Care plan al Sarmizegetusei, cand acolo s-a sapat asa cum s-a sapat, s-a publicat asa cum s-a publicat si zidurile care stau astazi in picioare (multe dintre ele afectate de "reconstituirile" moderne) contureaza defapt castrul roman ridicat pe ruinele capitalei Daciei ?

User avatar
moxxy
Posts: 479
Joined: 09 Sep 2009, 19:02
Contact:

Re: Tăbliţele de la Sinaia

Postby moxxy » 10 Mar 2010, 20:11

pentru celebrele placi de plumb cititi cartea lui Dan Romalo - Cronica dacica apocrifa pe placi de plumb - are imaguini, traduceri, explicatzii, si e foarte amuzanta...
oricum, marii arheologi si specialisti in istorie ai neamului nu sint in stare sa dea explicatzii pertinente la muuuulte episoade din istoria teritoriului locuit de romani, din mai multe epoci, asa ca semnele de intrebare ramin...


Return to “Artă şi arheologie”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron